INFORMAȚII PUBLICE

Avizier

ANUNȚ

Începând cu data de 01.01.2024 nu se eliberează  Cărți Electronice de Identitate cetățenilor care au domiciliul pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.

Până la data asigurării condiţiilor tehnice necesare pentru eliberarea Cărţii de Identitate Electronice, la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București  nu se vor emite Cărţi Electronice de Identitate.

ANUNȚ IMPORTANT

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul prevederilor art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au avut niciodată domiciliul în România se face potrivit art. 41 alin.(7) lit. a) și b) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:

  1. a) cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului București și cu avizul conform al șefilor serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor ale sectoarelor municipiului București
  2. b) cu aprobarea primarilor municipiilor reședință de județ și cu avizul conform al șefilor serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor.

Astfel, cetățenii români care au dobândit / redobândit cetățenia română și nu dețin act de identitate / pașaport românesc pot solicita transcrierea certificatului de stare civilă și în următoarele localități:

Alba Iulia

Alexandria

Arad

Bacău

Baia Mare

Bistrița

Botoșani

Brăila 

Brașov 

Buzău

Călărași

Cluj-Napoca

Constanța

Craiova

Deva

Drobeta-Turnu Severin

Focșani

Galați

Giurgiu

Iași

Miercurea Ciuc

Oradea

Piatra Neamț 

Pitești

Ploiești

Primăria Sector 1

Primăria Sector 2

Primăria Sector 3

Primăria Sector 5

Primăria Sector 6 

Râmnicu Vâlcea

Reșița

Satu Mare

Sfântu Gheorghe

Sibiu

Slatina

Slobozia

Suceava

Târgoviște

Târgu Jiu

Târgu Mureș

Timișoara

Tulcea

Vaslui

Zalău

 
 

 

ANUNȚ

Începând cu data de 11.10.2022 depunerea cererilor de transcriere pentru cetățenii care au redobândit cetățenia sau cărora li s-a acordat cetățenie română și care nu au avut niciodată domiciliul în România, se face doar cu programare on-line.

Începând cu data de 01.11.2022 in cazul programarii care nu corespunde cu numele celui care depune cererea, nu se va lua in considerare decat daca se prezinta o imputernicire/procura din care sa rezulte ca a fost imputernicit sa efectueze programarea.

ANUNȚ ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR!

Conform prevederilor art. 321 alin. (2) din Codul Civil: ,,oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului,,.
Conform prevederilor art. 322 alin. (1) din Codul Civil:,, fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia,,.
ASTFEL, ÎN CAZUL ÎN CARE IMOBILUL A FOST NOTIFICAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINȚĂ A FAMILIEI, PENTRU DEPUNEREA ACTELOR DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA EMITERII ACTULUI DE IDENTITATE ESTE NECESAR CONSIMȚĂM NTUL SCRIS AL AMBILOR SOȚI, CARE VOR PREZENTA DOCUMENTUL (ex: extrasul de carte funciară)

Termenul de eliberare a actelor de identitate este de cel mult 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor.

Termenul de producție al cărților de identitate este de 5 zile lucrătoare.

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate stabilit la nivelul Direcției Generale de Evidență a Personelor Sector 4 este:

  • 10 zile lucrătoare pentru eliberarea cărților de identitate
  • 7 zile lucrătoare pentru eliberarea cărților de identitate provizorii
  • 7 zile lucrătoare pentru eliberarea vizei de reședință
  • 3 zile lucrătoare pentru cazurile de urgență
  • 30 zile lucrătoare pentru cărțile de identitate provizorii solicitate pentru motivul lipsă dovadă adresă domiciliu, acestea necesitând verificări în teren;

 

NOTĂ: Se consideră URGENȚĂ situațiile legate de motive medicale, desplasare urgentă în alte localități sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni bancare / notariale / poștale etc.