Încetare stare de urgență

Începând cu data de 09.03.2022 își încetează aplicabilitatea Hotărârea Guvernului nr. 171 din 3 februarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

În conformitate cu disp. art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, se menține pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 pune la dispoziția cetățenilor platforma de programări online accesibilă la adresa https://programari.deps4.ro/