Cadrul legal de organizare și funcționare

Cadrul legal de organizare și funcționare

 • Ordonanta nr. 84/2001
  privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG nr. 97/2005
  privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 1375/2006
  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
 • Legea nr. 119/1996
  cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin Legea nr. 117/2006.
 • Ordonanta nr. 41/2003
  privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 839/2006
  privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil;
 • H.G. nr. 112/1997
  privind organizarea activitatii de eliberare a cartilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum si aspectele privind termenele de valabilitate ale acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 220/2006
  pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane;
 • HOTĂRÂREA nr. 64 din 26 ianuarie 2011
  pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civila
 • Legea nr. 677/2001
  pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • Legea nr. 544/2001
  privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • O.G. nr. 27/2002
  privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999
  privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004
  privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003
  Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea Consiliului Local nr.200/05.09.2019.
  privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4
 • Regulamentul de organizare și funcționare (2019).
 • Statul de funcții (2019).