Despre Noi

Obiective și domeniu de activitate

Direcţia Generală de Evidenţa Persoanelor Sector 4 este un serviciu public de interes local, înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 163 din 15.12.2011 și reorganizată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 17 din 29.01.2015.
Direcţia Generală de Evidenţa Persoanelor Sector 4 este direcţie cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4, având ca scop exercitarea competenţelor legale, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, stare civilă şi eliberarea documentelor.
Activitatea direcţiei se desfăşoară în interesul persoanelor fizice şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în aplicarea legii.

Organigrama

Organigrama DGEP Sector 4, in format PDF.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE, in format PDF.

REGULAMENT DE ORDINE INTERNĂ

REGULAMENT DE ORDINE INTERNĂ, in format PDF.

Conducerea

Director executiv:
Dinu Gheorghina