Eliberare Anexa nr. 24 – procedura succesorala

Începând cu data de 19.08.2019, Anexa nr. 24 se va elibera de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4, sediul din Str. Gramont nr. 26, Sector 4. Documente necesare în vederea eliberării Anexei nr.24 – Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale – Cerere pentru eliberarea Anexei nr.24; – Anexa nr.23 – cerere pentru deschiderea …

Continue reading ‘Eliberare Anexa nr. 24 – procedura succesorala’ »

Informații despre eliminarea unor taxe, conform Legii 1/2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2007, începând cu 01.02.2017, se elimină următoarele taxe percepute pentru servicii în domeniul evidenței persoanelor și stării civile: Nr. crt. Taxă/tarif eliminat(ă) Servicul prestat 1 Taxă extrajudiciară de timbru în valoare de 5 lei. Eliberarea certificatelor de atestare a cetățeniei și a domiciliului. Eliberarea copiei de pe decizia de …

Continue reading ‘Informații despre eliminarea unor taxe, conform Legii 1/2017’ »

Invitație preschimbare documente de identitate

Ţinând seama de hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă nr. 6904 din 19.10.2015 , pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a-II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, prin care s-a stabilit limita de hotar dintre Sectorul 4 şi Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, conform limitei utilizate actualmente de OCPI, cetăţenii cu domiciliul/reşedinţa în blocurile situate pe bd. Unirii nr. …

Continue reading ‘Invitație preschimbare documente de identitate’ »