Anunț suspendare depunere dosare de căsătorie

În conformitate cu Radiograma DEPABD nr. 3220473 din 27.03.2020, se suspendă depunerea dosarelor de căsatorie pe perioada stării de urgență și a restricțiilor privind circulația persoanelor în afara locuinței/gospadăriei stabilite pentru prevenirea răspândirii COVID-19.