Anunt – Lista functiior publice vacante conform prevederilor art.519 alin.(7) si alin.(9) din Codul Administrativ, ca urmare a reorganizarii institutiei conform HCL nr. 210/ 30.12.2021

1. Lista functiilor publice vacante corespunzatoare din cadrul Directiei
Generale de Evidenta a Persoanelor Sector 4 si conditiile specifice de
ocupare a acestora
Pentru informații suplimentare, vă rugăm dați click pe linkul de mai jos.
Lista functii publice vacante DGEP S4

2. Lista functiilor publice vacante puse la dispozitie de Agentia
Nationala a Functionarilor Publici. ANFP nu detine informatii cu privire
la modalitatile si conditiile specifice de ocupare a acestora si nici
daca acestea sunt finantate. Lista cuprinde inclusiv functii publice din
cadrul institutiilor publice aflate in reorganizare.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm dați click pe linkul de mai jos.
Lista functiilor publice vacante puse la dispozitie de ANFP