Anunț concurs ocupare posturi, 16.09.2019

Directia Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4, cu sediul în strada Străduinței nr.l Sector 4, Bucureqti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:
l. Consilier, clasa I, grad profesional asistent (1 post) la Serviciul Resurse Umane, Informatii și Relații cu Publicul;
2. Consilier, clasa I, grad profesional asistent (1 post) la Compartimentul Evidența Persoanelor nr.l / Direcția de Evidență a Persoanelor și Stare civilă;
3. Consilier, clasa I, grad profesional debutant (1 post) și consilier, clasa I, grad profesional principal (1 post) la Compartimentul Evidența Persoanelor nr.2 / Direcția de Evidență Persoanelor și Stare Civilă.

Detalii privind concursul, în fișierul atașat mai jos:
Anunț Concurs


05.09.2019 – Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultate Selectie Dosare concurs 16.09.2019


16.09.2019 – Rezultatul probei scrise

Rezultate probă scrisă concurs 16.09.2019


19.09.2019 – Rezultatul probei interviu

Rezultat proba interviu, 19.09.2019


Rezultat final

Rezultat final concurs, 23.09.2019