Anunț concurs ocupare post șef serviciu grad 2 – Serviciul Administrativ, Achiziții Publice

A N U N Ţ

     Directia Generală de Evidenta a Persoanelor Sector 4- Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef Serviciu în Serviciul Administrativ, Achiziții Publice. Concursul se va desfășura în data de 26.01.2016 ora 10:00 – proba scrisă, iar interviul în maxium 5 zile de la susținerea probei scrise.

Pentru informații suplimentare vă rugăm consultați documentul oficial anexat.

anunt concurs ian.2016-1

anunt concurs ian.2016-2