Anunț concurs funcții publice consilier

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Sector 4, cu sediul în strada Străduinţei nr.l, sector 4, Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează:
a) 1 post – consilier clasa I , grad profesional principal – Serviciul Economic, Administrativ, Achiziţii Publice / Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Sector 4;
b) 1 post – consilier achiziţii publice, clasa I , grad profesional asistent – Compartimentul Administrativ, Achiziţii Publice din cadrul Serviciului Economic, Administrativ, Achiziţii Publice / Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Sector 4;
c) 1 post – consilier, clasa I , grad profesional principal – Compartimentul Evidenţa Persoanelor nr.5/Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă/ Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Sector 4;

Înscrierea la concurs se face în perioada 17 ianuarie – 05 februarie 2020. Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa în termen de maxim 5 zile lucrătoare.
Concursul va avea loc în data de 17 februarie 2020 ora 10.00 (proba scrisă), la sediul din strada Străduinţei, nr. 1, sector 4-Bucureşti.
Proba interviu se va susţine în maxim 5 zile lucrătoare de la proba scrisă. Data şi ora interviului vor fi comunicate odată cu rezultatul probei scrise.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați documentul de mai jos (fișier PDF).

Anunț concurs funcții publice


Rezultat selecție dosare, 10.02.2020

Rezultatul probei scrise, 17.02.2020

Rezultat probă interviu, 20.02.2020


Rezultat final concurs, 24.02.2020