Declarații de avere și interese

Conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de Internet a instituţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează, potrivit legii.

NOTE:

  • Pentru anul in curs, pana la expirarea termenului legal de depunere a declaratiilor si/sau pana la publicarea declaratiilor, functionarii pot sa nu figureze cu declaratii de avere si interese pentru anul mentionat. Functionarii noi vor avea declaratiile publicate in functie de momentul intocmirii acestora si cel al angajarii, care poate sa fie anterior sau ulterior termenului legal de depunere a declaratiilor.
  • Funcționarii care figurează într-un an selectat fără declarații de avere și interese, după expirarea perioadei legale de publicare a acestora, nu își desfășurau activitatea în cadrul instituției în acel an (pentru anii dinaintea anului curent) sau nu-și mai desfășoară activitatea în cadrul acesteia în anul curent, dacă anul selectat este acesta.
  • Lista conține și funcționarii care nu-și mai desfășoară activitatea în cadrul instituției, împreună cu declarațiile de avere și interese ale acestora, pe perioada impusă de lege.
  • Funcționarii care și-au schimbat numele figurează cu noul nume și cu declarațiile pe numele actual, iar pentru perioada anterioară, cu numele anterior și cu declarații pe numele anterior. Din acest motiv, ei pot figura în listă ca persoane diferite.
Nume Prenume Obervații Declarații