Informații despre eliminarea unor taxe, conform Legii 1/2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2007, începând cu 01.02.2017, se elimină următoarele taxe percepute pentru servicii în domeniul evidenței persoanelor și stării civile:

Nr. crt.

Taxă/tarif eliminat(ă)

Servicul prestat

1

Taxă extrajudiciară de timbru în valoare de 5 lei. Eliberarea certificatelor de atestare a cetățeniei și a domiciliului.
Eliberarea copiei de pe decizia de schimbare a numelui.
Eliberarea și preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români.
Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței.
Eliberarea cărții de identitate provizorii.
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor .

2

Taxa extrajudiciară de timbru în valoare de 15 lei. Schimbarea numelui și sexului

3

Taxa consulară în valoare de 22 lei Eliberarea certificatelor de atestare a cetățeniei și a domiciliului

4

Taxa consulară în valoare de 35 lei Identificarea unei persoane pe teritoriul României