Eliberare Anexa nr. 24 – procedura succesorala

Începând cu data de 19.08.2019, Anexa nr. 24 se va elibera de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4, sediul din Str. Gramont nr. 26, Sector 4.

Documente necesare în vederea eliberării Anexei nr.24 – Sesizare pentru deschiderea
procedurii succesorale

– Cerere pentru eliberarea Anexei nr.24;
– Anexa nr.23 – cerere pentru deschiderea procedurii succesorale, în care se precizează
calitatea moştenitorilor, adresele de domiciliu complete ale acestora, precum şi bunurile defunctului
menţionate în certificatul de atestare fiscală, eliberat de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe
Locale în a cărui rază teritorială se află bunurile defunctului.
– Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale în a
cărui rază teritorială se află bunurile defunctului;
– Actul de identitate al persoanei care solicită întocmirea Anexei nr.24;
– Certificatul de deces al persoanei în urma căreia se solicită deschiderea procedurii
succesorale;
– Procură notarială. în cazul în care Anexa nr.24 este solicitată de altă persoană decât
eventualii succesibili.
Menţiuni:
-Potrivit art. 954 alin (2) din Codul Civil, moştenirea se deschide la ultimul domiciliu al
defunctului.
-Potrivit art. 102 alin.(3) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de deschidere a procedurii
succesorale poate fi făcută de oricare dintre succesibili, de către creditorii succesiunii sau ai
succesibililor, precum şi de orice altă persoană care justifică un interes legitim.